Way Ahead 6 Teacher's Book

Mary Bowen, Printha Ellis

Рівні: A1-B1 | Beginner-Intermediate
Компонент: Книга для вчителя
Категорія: Початкова школа
ISBN: 9781405059268

Підручник, в основу якого покладено тексти для читання.
Навчально-методичний комплекс Way Ahead для шкіл з 3-4 годинами англійської мови на тиждень.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КУРСУ

Особистісно-орієнтований підхід до навчання англійської мови, який дозволяє повністю розкрити творчий потенціал дитини, є характерною особливістю цього шестирівневого курсу.

Граматичний та лексичний матеріал поданий в текстах для читання.

Діалоги в підручниках рівнів 1 та 2 сприяють вивченню таких функцій: greeting/introductions, talking about the weather, describing objects and people, expressing likes/dislikes, talking about location, ability, making requests.

Підручники 3 та 4 рівнів містять зразки діалогів до відповідних тем спілкування.

Підручник складається з 20-21 модулів (Units), кожен з яких містить 5 уроків (Lessons).

Розділ «Reading for Pleasure» — вірші, оповідання, захоплюючі історії в цікавій для учнів формі - сприяє розвитку навичок читання. Всі тексти записані на аудиодиск.

УВАГА! Безкоштовні тести до даного курсу знаходяться на ресурсному сайті
www.macmillanyounglearners.com/wayahead

SHOW_POST_FORM

Компоненти рівня

Додаткові матеріали

Ресурсний сайт

Додаткові матеріали