Ceri Jones, Jon Hird, Philip Kerr

Екзаменаційні матеріали

  Додаткові матеріали

  Художня література

  New Inside Out

  Рівні:
  A1-C1 | Beginner-Advanced
  Категорія:В 
  Англійська для дорослих

  New Inside Out – багаторівневий курс англійської мови нового покоління для студентів мовних курсів та вищих навчальних закладів. Кожен рівень курсу розрахований на 100-120 годин аудиторних занять Гармонійно поєднує в собі останні досягнення теорії та практики викладання англійської мови та реалізує особистісно орієнтований підхід до навчання.

  ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  - Основний матеріал курсу супроводжується відео сюжетами, додатковими матеріалами для домашнього читання з аудіо додатками, інтерактивними вправами на CD-ROM;

  - Oнлайн компонент New Inside Out Practice Online;

  - Цікава тематика, що відображає реалії навколишнього світу;

  - Розділи з граматики для відпрацювання нових граматичних явищ та розділ Grammar Extra для повторення вивченого граматичного матеріалу;

  - Useful Phrases та Vocabulary Extra – розділи, що забезпечують відпрацювання мовного матеріалу в реальних ситуаціях спілкування.

  ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ:

  e-lessons, додаткові завдання на сайті www.insideout.net;

  Програма для інтерактивної дошки Inside Out Digital;

  Placement tests, поточні та підсумкові тести на Teacher’s CD.

  Рівні курсу